Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789
Thursday, 03 November 2022
Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789

Η Δικηγορική Εταιρία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για το δίκαιο της πνευματικής ιδι

Gregory Pelecanos scheduled to speak at the 2022 EU Automotive Network symposium on 30/9 in Paris
Wednesday, 28 September 2022
Gregory Pelecanos scheduled to speak at the 2022 EU Automotive Network symposium on 30/9 in Paris

Gregory Pelecanos, Senior Partner at Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C., will be once again attending the EU Automotive Network symposium, due to be held this year on 30 September, in Paris.

Whether cherries or apples, two bites are out. Res judicata from arbitration awards.
Tuesday, 26 July 2022
Whether cherries or apples, two bites are out. Res judicata from arbitration awards.

Ballas, Pelecanos & Associates LPC, representing Respondent, a Subcontractor, won a resounding victory in a second ICC Arbitration against Claimant, a Contractor, which followed on a first ICC Arbitra

Η Εταιρία μας συμμετέχει στη Δημόσια Διαβούλευση
Thursday, 21 July 2022
Η Εταιρία μας συμμετέχει στη Δημόσια Διαβούλευση

Συμμετοχή της εταιρίας μας στη Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυ

Abolition of restrictive measures related to Covid-19
Wednesday, 04 May 2022
Abolition of restrictive measures related to Covid-19

According to the official announcements of the Ministry of Health, followed by Joint Ministerial Decision No. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30.04.2022, the restrictions which used to be in place regarding the emer

Wednesday, 16 March 2022
Webinars on Employment Law, Taxation, Start-ups and the Justice System

Gregory Pelecanos, Senior Partner at Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C., will be one of the invited speakers at the webinar on Start-ups and Intellectual Property, on 31.03.2022, organized by the G

Gregory Pelecanos, Senior Partner presented the topic “Public Procurement Contracts and the Civil Code” at the 1st Public Procurement Conference on December 16th, 2021
Thursday, 23 December 2021
Gregory Pelecanos, Senior Partner presented the topic “Public Procurement Contracts and the Civil Code” at the 1st Public Procurement Conference on December 16th, 2021

Gregory made the case for a radical change of perspective regarding the Greek legal framework regulating public works and contracts. He noted that Greek public procurement law appears driven not only

Gregory Pelecanos, Senior Partner will be presenting the topic “Public Procurement Contracts and the Civil Code” at the 1st Public Procurement Conference on December 16th, 2021
Monday, 13 December 2021
Gregory Pelecanos, Senior Partner will be presenting the topic “Public Procurement Contracts and the Civil Code” at the 1st Public Procurement Conference on December 16th, 2021

Gregory will review issues concerning the use of civil code concepts to enable the effective operation of public procurement contracts and inject principles of fairness in an otherwise inflexible publ

Hellenic-German Chamber of Industry and Commerce “2nd Innovation Forum: Innovation leads developments”
Monday, 29 November 2021
Hellenic-German Chamber of Industry and Commerce “2nd Innovation Forum: Innovation leads developments”

Eight proposals for stimulating the production of patents in Greece and for the development of innovations from the stage of basic research in applied research until and including the marketing of a c

SAVE THE DATE: November 24th, 2021 10.15am-11.15am, INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION
Wednesday, 17 November 2021
SAVE THE DATE: November 24th, 2021 10.15am-11.15am, INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION

Gregory Pelecanos, Senior Partner, “Ballas Pelecanos & Associates LPC”, moderates a panel on “Intellectual Property and Innovation: Proposals for institutional Improvements” at the 2nd Innovation Foru

Gregory Pelecanos, Senior Partner discussed “Merger control in the Pharma Sector” at the 5th International Conference on Competition Law and Policy on October 7th, 2021
Wednesday, 13 October 2021
Gregory Pelecanos, Senior Partner discussed “Merger control in the Pharma Sector” at the 5th International Conference on Competition Law and Policy on October 7th, 2021

Gregory Pelecanos, Senior Partner discussed the topic “Merger Control in the Pharma Sector” at the 5th International Conference on Competition Law and Policy. Gregory reviewed issues concerning market

Hellenic Competition Commission clears €385 million concentration to establish a CCGT electricity plant. Ballas Pelecanos & Partners LPC act as lead advisers
Friday, 27 August 2021
Hellenic Competition Commission clears €385 million concentration to establish a CCGT electricity plant. Ballas Pelecanos & Partners LPC act as lead advisers

On August 23, 2021, the Hellenic Competition Authority (HCC) issued Decision No. 744/21, unanimously approving the concentration notified on June 18, 2021 referring to the acquisition of joint control